1 thought on “Mahadbt Farmer: कृषी यांत्रिकरण योजनेच्या माध्यमातून 1 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना 824 कोटी रुपयाचे अनुदान”

Leave a Comment