Old Pension Scheme: शिंदे सरकारने 10 महत्त्वाचे निर्णय घेतले, नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार

Old Pension Scheme

Old Pension Scheme: राज्यात शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून त्यात आज 10 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आता नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.सिंध सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. याशिवाय अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठीही रोड टॅक्स निश्चित करण्यात आला असून कारसाठी २५० रुपये आकारले … Read more

या जिल्हयात नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अर्ज सुरु? मोफत मिळवा आपले सरकार सेवा केंद्र…

Aaple Sarkar Seva Kendra केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स अंतर्गत राज्यातील ग्रामीण व  शहरी भागात नागरिकापर्यंत शासकीय निमशासकीय तसेच खाजगी सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आपले सरकार सेवा केंद्रे हे प्रत्येक गावतील ग्रामपंचायत हद्दीत नगरपंचायत हद्दीत तसेच नगर परिषद व महानगरपालिका हद्दीत आपले सरकार सेवा केंद्रे महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय क्र.मांतंसं/१७१६/प्र.क्र.५१७/३९ दिनांक १९ जानेवारी २०१८ अन्वये … Read more