कुसुम सोलर पंप योजना

Kusum Solar Yojana: बनावट वेबसाईट बनवून प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या नावावर शेतकऱ्यांची फसवणूक

Kusum Solar Yojana मित्रांनो बनावट मोबाईल ॲप तसेच वेबसाईट बनवून शेतकऱ्यांना लुटणारी एक टोळी सक्रिय ...