Grampanchayat Work: आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये कोणत्या नवीन योजना आल्या? आणि कोणत्या नागरिकांना त्याचा लाभ मिळाला पहा ऑनलाईन.

Grampanchayat Work List

Grampanchayat Work List: आपल्या गावामध्ये ग्रामपंचायतीचे योजनांचे कोण कोण व्यक्ती लाभ घेतात तसेच कोणकोणत्या योजना येतात हे शेतकऱ्यांना माहीत असणे गरजेचे असते. बऱ्याच शेतकरी माहिती अभावी योजनांपासून वंचित राहतात. शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. (gram panchayat work details)  महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ( Mrgs Yojana) लाभार्थी यादी ऑनलाईन कशा पद्धतीने पाहिजे हे … Read more

ग्रामपंचायत निवडणुकीत उभ्या असलेल्या सर्व उमेदवारांची माहिती पहा ऑनलाईन

ग्रामपंचायत उमेदवारांची माहिती ग्रामपंचायत निवडणुका (Grampanchayat Election) कशा घेतल्या जातात हे पाहण्याआधी, प्रथम एखाद्या क्षेत्राला ग्रामपंचायत म्हणून कसे ओळखले जाते ते पाहू. एक हजाराहून अधिक लोकसंख्या असलेले आणि किमान रु.10 दरडोई उत्पन्न असलेले क्षेत्र किंवा क्षेत्र हे गाव म्हणून ओळखले जाते. अशा मान्यताप्राप्त गावांमध्ये ग्रामपंचायतीची स्थापना केली जाते. परंतु, लोकसंख्या 600 किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास … Read more

माहितीचा अधिकार अंतर्गत ग्रामपंचायतच्या मागील तीन वर्षाच्या ऑडिट रिपोर्ट अहवाल साठी असा करा अर्ज

माहितीचा अधिकार अर्ज माहितीचा अधिकार अर्ज कसा करावा (Mahiticha Adhikar Arj Kasa Karava) ग्रामपचायतींना आपल्या कारभाराचा लेखाजोखा संपूर्ण (How to apply Right to Information) शासनाला द्यावा लागतो. यासाठी (Grampanchayat Audit Report ) ग्रामपंचायतींचे ऑडिट होते. त्यातून त्यांनी खर्च केलेल्या निधीचे विवरण तसेच आलेल्या निधीचे वितरण असते. ग्रामपचायतींनी आपल्या ऑडिटची रिपोर्ट (Grampanchayat Audit Report ) ग्राम संभेत दिली पाहिजे आणि हे बंधनकारक … Read more

Close Visit Mhshetkari