पीक विमा

फळ पिक विमा 2021-22 निधी वितरित, लवकरच होणार वाटप.

  फळ पिक विमा 2021-22 निधी वितरित, लवकरच होणार वाटप.          राज्यांमध्ये ...

Crop Insurance – उस्मानाबाद जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी कसा मिळवला कंपनीकडून पिक विमा?

उस्मानाबाद जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी कसा मिळवला कंपनीकडून पिक विमा? Osmanabad: शेतात वडाळ बैलाचा कासऱ्याला हिसका मारून बैल ...