फळ पिक विमा 2021-22 निधी वितरित, लवकरच होणार वाटप.

  फळ पिक विमा 2021-22 निधी वितरित, लवकरच होणार वाटप.          राज्यांमध्ये विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे फळबागांना, फळ पिकांना होणाऱ्या नुकसाना पासून शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना (Weather Based Fasal Bima Yojana) राबवली जाते. आणि याच योजनेसाठी निधी वितरीत करण्याच्या संबंधातील महत्वपूर्ण असे शासन निर्णय 8 सप्टेंबर … Read more

Crop Insurance – उस्मानाबाद जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी कसा मिळवला कंपनीकडून पिक विमा?

उस्मानाबाद जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी कसा मिळवला कंपनीकडून पिक विमा? Osmanabad: शेतात वडाळ बैलाचा कासऱ्याला हिसका मारून बैल जाग्यावर आणणारा शेतकरी, बलाढ्य विमा कंपनीला सुद्धा ताळ्यावर आणू शकतो. कलेक्टर खमक्या असला आणि शेतकऱ्यांनी जोड दाखवली तर विमा कंपनीला ( Crop Insurance ) गुडघे टेकायला भाग पाडता येत हे शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले. आपली हक्काची नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी या … Read more