Nrega Muster roll : रोजगार हमी योजेनेतील कामाचे हजेरीपट ( e-Muster) आता ग्रामपंचायत मार्फत भरले जाणार, वाचा सविस्तर माहिती

Nrega Muster roll

Muster roll : महाराष्ट्रात, महाराष्ट्र रोजगार सुरक्षा कायदा, 1977 (2014 मध्ये सुधारणा केल्याप्रमाणे) पासून रोजगार सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 महाराष्ट्रात लागू केला. या योजनेंतर्गत रोजगार हमी योजनेसाठी E-muster जारी करण्याऐवजी ग्रामपंचायतीचे सक्षमीकरण करणे आणि ग्रामपंचायत स्तरावर E-muster जारी करणे, ग्रामपंचायतीची क्षमता वाढवणे आणि … Read more

Vihir Anudan Yojana: शेतात विहीर खोदण्यासाठी 4 लाख रुपयांचे अनुदान असे मिळवा, अर्जाची प्रक्रिया आणि पात्रता जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Vihir Anudan Yojana

Vihir Anudan Yojana

Grampanchayat Work: आपल्या ग्रामपंचायत मध्ये कोणत्या नवीन योजना आल्या? आणि कोणत्या नागरिकांना त्याचा लाभ मिळाला पहा ऑनलाईन.

Grampanchayat Work List

Grampanchayat Work List: आपल्या गावामध्ये ग्रामपंचायतीचे योजनांचे कोण कोण व्यक्ती लाभ घेतात तसेच कोणकोणत्या योजना येतात हे शेतकऱ्यांना माहीत असणे गरजेचे असते. बऱ्याच शेतकरी माहिती अभावी योजनांपासून वंचित राहतात. शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. (gram panchayat work details)  महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना ( Mrgs Yojana) लाभार्थी यादी ऑनलाईन कशा पद्धतीने पाहिजे हे … Read more