Glyphosate Pesticide Banned

Glyphosate Pesticide : ग्लायफोसेट तणनाशकावर निर्बंध, आता शेतकऱ्यांना ग्लायफोसेट फवारता येणार नाही.

Glyphosate Pesticide Tannashak: अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी नापीके मुळे उद्ध्वस्त झालेला शेतकरी मजुरांचे वाढते भाव ...