Lumpy Disease

लंपी रोगाने गाय,बैल, म्हैस, वासरु मृत पावलेल्यावर मिळणार ७१००० रु. मदत, पहा शासन निर्णय.

Lumpy Disease Lumpy Disease: आज आपण हे जाणून घेणार आहोत की राज्यातील गोवंशीय जनावरांमध्ये विषाणूजन्य ढेकूळ ...