ek shetkari ek dp एक शेतकरी एक डीपी | one farmer one transformer Scheme 2023

ek shetkari ek dp याच अनुषंगाने की तरतूद करून हा शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे शासन निर्णय आपण पाहू शकता भाग ज्याच्यामुळे कृषी पंप विज जोडणी धोरण 2020 अंतर्गत महावितरणला पंधराशे कोटी रुपये भांडवल दरवर्षी देण्यासाठीचा स्वतः देण्यात आलेले आहेत. आता आपण पाहू शकता एक एप्रिल 2018 पासून पैसे भरून वीज जोडणी करता प्रलंबित असणाऱ्या लघुदाब वाहने पासून दोनशे मीटरच्या अंतरावर असणाऱ्या व उच्च दाबाने पासून चारशे मीटरच्या अंतरावर असणाऱ्या कृषिपंपांना पारंपारिक पद्धतीने जोडन्या देण्याकरता येणाऱ्या खर्चापैकी एकूण रुपये १५०० कोटी दरवर्षी शासनामार्फत महावितरणला भाग भांडवल म्हणून देण्यात येणार आहे. याच्या मधील भाग-2 सदर योजनेअंतर्गत 2021 – 22 वर्षाकरता प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 60000 कृषी पंपा करिता अर्जदारांचे पारंपारिक पद्धतीने उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे ऊर्जा करण करण्याकरता विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत चे नियोजन असून 2021- 22 या वर्षाकरता महावितरणकडून मागणी करण्यात आलेली आहे.

(One Farmer One Transformer yojana) या मागणीनुसार विवरणपत्र जोडण्यात आलेले त्याच्यामध्ये मराठवाडा विदर्भ पश्चिम महाराष्ट्र सेल पुणे विभागातील नाशिक विभाग अमरावती विभाग असेल अशा सर्व विभागा करतात ते १५००कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत. त्याच्यासाठी या शासन निर्णय सोबत एक विवरणपत्र जोडण्यात आलेले त्याच्यामध्ये जनरल वर्गासाठी व एस सी कॅटेगिरी मधील एस टी कॅटेगिरी मधील प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे जिल्हा निहाय यादी ठिकाणी देण्यात आलेली आहे त्याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर 35 जिल्ह्यांमध्ये जनरल कॅटेगरी साठी जर पाहिलं तर विदर्भातील एकूण एकवीस हजार 542 शेतकरी मराठवाड्यामधील 1167 शेतकरी असे मराठवाडा आणि विदर्भातील 32 हजार सातशे नऊ तर इतर महाराष्ट्रातील मिळून 1244 असे एकूण जनरल कॅटेगरी मधील 53 हजार 953 शेतकऱ्याने ek shetkari ek dp त्याच्या अंतर्गत गोळ्या दिल्या जाणार आहेत. त्याच्यासाठी आपण जर पाहिले तर तेराशे 51 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे याप्रमाणे एस सी आणि एसटी कॅटेगरी तेसुद्धा विवरण पत्र सोबत जोडण्यात आले.

ek shetkari ek dp एक शेतकरी एक डीपी योजनेचे फायदे

🔰 ज्या शेतकऱ्यांना 2 हेक्‍टरपेक्षा कमी जमीन आहे, अशा शेतकर्यांना प्रती एच पी 7000 रुपय भरावे लागतील.
🔰 अनुसूचित जाती जमाती (SC, ST) प्रवर्गातील शेतकर्यांना 5000 रुपय भरावे लागतील.

ek shetkari ek dp एक शेतकरी एक डीपी योजने साठी आवश्यक कागदपत्रे

  1. आधार कार्ड
  2. ७१२ उतारा
  3. मोबाईल क्रमांक
  4. बँकेचे पासबुक
  5. जात प्रमाणपत्र ( आवश्यक असल्यास )
ek shetkari ek dp एक शेतकरी एक डीपी | one farmer one transformer Scheme 2023

Online अर्ज करण्यासाठी लिंक – http://wss.mahadiscom.in/wss/wss?uiActionName=getNewConnectionRequest&Lang=English

ek shetkari ek dp एक शेतकरी एक डीपी | one farmer one transformer Scheme 2023