Ration Card Update: अशी चूक करू नका ? नाहीतर राशन कार्ड होईल रद्द , पहा नवा नियम

Ration Card Update

Ration Card: आपल्याकडे राशन कार्ड (Ration Card) असेल तर हि बातमी तुमच्या करता आहे. सरकार वेळोवेळी राशन कार्ड मध्ये सुधारणा करत असते. राशन कार्ड मध्ये काही गडबड असेल तर राशन कार्ड पण बंद केले जाते. जर तुम्ही राशन कार्ड चा वापर धान्य घेण्यासाठी करत नसाल तर तुमचे राशन कार्ड रद्द केले जाऊ शकते. ( National … Read more